•  

Služby

Ponúkame kvalifikované a skúsené pracovné sily s kvalifikáciou pre:

  • zváračské práce s prislušnými certifikátmi,
  • zámočnícke a potrubárske práce podľa isometrie,
  • výroba potrubia a následná montáž podľa výkresovej dokumentácie,
  • montáž technologických zariadení,
  • transport technologických zariadení a strojov (demontáž - prevoz - montaž),
  • elektro-montážne práce.